SGK harekete geçti ve resmen değişti! 1 Ekim'de başlıyor...

SGK harekete geçti ve resmen duyurdu. Zorunlu oluyor ve tamamen değişiyor. 1 Ekim'den itibaren başlıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun duyurusuna göre tüm tebligatlar artık elektronik ortama taşınıyor. SGK tek tek açıkladı. İşverenlerin de SGK tebligatları için elektronik tebligat adresi alması, elektronik sistemi kullanması gerekiyor. 3 ay içinde başvuru yapmaları zorunlu. Elektronik tebligat adresi alma zorunluluğu bulunmayanlar ise isteğe bağlı olarak kendilerine elektronik ortamda tebligat yapılmasını talep edebilecek. Tebliğe ilişkin kayıtlar aksi ispat edilmedikçe kesin delil kabul edilecek.

24.09.2021 Cuma 16:04
Güncellenme: 24.09.2021 16:16
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından, mevzuat gereği tebliği gereken tüm evraklar elektronik ortamda tebliğ edilecek. "Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.
 
SGK'nin elektronik ortamda yapacağı tebliğ işlemlerine yönelik usul ve esasları belirleyen yönetmelik, 1 Ekim 2021'den itibaren yürürlüğe girecek. Yönetmeliğin uygulanmasında, teslim, bilgilendirme ve belgelendirme ile bilgi güvenliğinin sağlanması, kişisel verilerin korunması, entegrasyon ve iş birliğinin, hizmet kalitesinin, ulusal ve uluslararası standartların sağlanması ilkeleri göz önüne alınacak.
 
SGK tarafından, mevzuat gereği tebliği gereken tüm evraklar, muhataplara ilişkin yönetmelikte belirlenen hükümler çerçevesinde elektronik ortamda tebliğ edilecek. Ancak elektronik yolla tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması halinde, kendilerine elektronik tebligat yapılması gerekenlere diğer usullerle de tebligat yapılabilecek.
 
İşveren elektronik tebligat adresi almak ve elektronik sistemi kullanmak zorunda
 
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 88. maddesine istinaden işverenler yönetmelikte belirlenen sürelerde elektronik tebligat adresi almak ve elektronik sistemi kullanmak zorunda olacak. Diğer muhataplar isteğe bağlı olarak kendilerine elektronik ortamda tebligat yapılmasını talep edebilecek.
 
İsteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını isteyen kişiler bu sistemi kullanmak zorunda olacak ve daha sonra bu kapsamdan çıkamayacak.
 
İşverenler üç ay içinde başvuru yapmakla yükümlü olacak
 
Elektronik tebligat adresi almak zorunda olan işverenler, SGK tarafından belirlenen sistem üzerinden, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üç ay içinde başvuru yapmakla yükümlü olacak.
 
Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra sigortalı çalıştırmaya başlayan işverenlerin de sigortalı çalıştırmaya başladığı ayı/dönemi takip eden aydan itibaren üç ay içinde, Kurumca belirlenen sistem üzerinden başvuru yapması gerekecek.
 
Elektronik tebligat adresi edinme zorunluluğu bulunmayan fakat isteğe bağlı olarak kendisine elektronik tebligat yapılmasını talep eden muhataplar da başvurularını Kurumca belirlenen sistem üzerinden yapacak.
 
Evrak, elektronik adrese ulaşmasından 5 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacak
 
Elektronik imzalı evrak, muhatabın elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacak.
 
Olay kayıtları, işlem zaman bilgisi eklenerek arşivde erişilebilir şekilde saklanacak. Ancak evrakın ilgili mevzuat hükümleri uyarınca imha edilmesini müteakip e-Tebligat kayıtları da silinebilecek.
 
Talep halinde elektronik tebligata ait kayıtlar muhataba veya yetkili mercilere sunulacak. Tebliğe ilişkin kayıtlar aksi ispat edilmedikçe kesin delil kabul edilecek.
 
Bu durumlar dışında sistemden çıkılamayacak
 
Tüzel kişilerde ticaret sicil kaydının silindiği tarih itibarıyla, gerçek kişilerde ilgilinin ölümü veya gaipliğine karar verildiğinin SGK tarafından tespit edildiği durumlarda ölüm/karar tarihi itibarıyla elektronik tebligat adresi kapatılacak.
 
Ölen/gaipliğine karar verilen kişinin elektronik tebligat adresinin, mirasçıları tarafından sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine başvuru yapması halinde de kullanımı sonlandırılacak. Bu durumlar dışında sistemden çıkılamayacak.
 
SGK ile muhataplar tarafından gerçekleştirilen işlem zaman bilgisi kayıtları, elektronik tebligat sistemi iş süreçlerinin sürekliliğini veya bilgi güvenliğini tehdit eden ya da öngörülemeyen durumlara ait işlem zaman bilgisi kayıtları ile muhatabın elektronik tebligat sistemine erişim kayıtları 10 yıl, olay kayıtları 30 yıl Kurum tarafından erişilebilir şekilde güvenliği, gizliliği ve bütünlüğü sağlanarak muhafaza edilecek.

HABER ÖNERİLERİ

Paralar hesaba yatıyor, 5 ödeme birden yapılıyor! Bugün başladı ve...

Otomobillerle ilgili son dakika açıklaması! Dizel, benzinli, LPG...

Altın fiyatlarında son dakika tahmini! Tarih verdi! 600 lira...

Akaryakıt fiyatlarına yeni zam! 44 kuruş...

Doğal gaz açıklaması! Yüzde 24 arttı

Para desteği! 31 bin TL karşılıksız veriliyor, isteyen herkes yararlanıyor

İş Bankası resmen duyurdu! Yeni dönem başlıyor, tüm müşteriler...

Kredi hesabı değişiyor! Yarın başlıyor, 200 bin TL...

Paraya para demiyor! Siparişlere yetişemiyor

Faizler düşürüldü! Bugün başlıyor, flaş zam açıklaması