MASAK'tan kripto piyasasına düzenleme

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine dair tedbirler kapsamında yükümlü sayılan şirketlere kripto varlık hizmet sağlayıcılarının da dahil edilmesinin ardından, bu hizmet sağlayıcıların uyması gereken esasları belirledi.

04.05.2021 Salı 17:59
Güncellenme: 04.05.2021 18:01
AA
Kripto varlık hizmet sağlayıcıları, 1 Mayıs'ta Resmi Gazete'de  yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine  Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik'le MASAK yükümlüleri arasına eklenmişti. Bu  kapsamda MASAK, internet sitesinden, kripto hizmet sağlayıcılara ilişkin rehber  yayımladı.
 
Buna göre, kripto varlık hizmet sağlayıcıların tabi oldukları  yükümlülükler, müşterinin tanınması, şüpheli işlem bildirimi, bilgi ve belge  verme, devamlı bilgi verme ile muhafaza ve ibraz olarak belirlendi.
 
"Müşterinin tanınması yükümlülüğü" kapsamında müşterilere yönelik  "kimlik tespiti" yapılacak. Kripto varlık hizmet sağlayıcıları ile bu  platformlardan hizmet alacak kullanıcılar arasında sözleşme yapılması esas  olduğundan, kimliğe ilişkin bilgilerin alınması ve bu bilgilerin doğruluğunun  teyit edilmesi suretiyle sözleşme yapılan kullanıcılar ve bu kullanıcıların adına  veya hesabına hareket edenlerin kimliğinin tespit edilmesi önem taşıyor.
 
Kripto varlık hizmet sağlayıcıları, sürekli iş ilişkisi tesisi dışında  da şüpheli işlem bildirimini gerektiren durumlarda tutar gözetmeden, daha önce  elde edilen müşteri kimlik bilgilerinin yeterliliği ve doğruluğu konusunda şüphe  olduğunda tutar gözetmeden, işlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla  işlemin toplam tutarı 75 bin lira veya üzerinde olduğunda, kimlik tespiti yapmak  zorunda olacak. Kimlik tespitinin, iş ilişkisi tesisinden veya işlem yapılmadan  önce tamamlanması gerekecek.
 
Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının müşterileri ile yüz yüze  gelmediği durumlarda, kurye ve dış destek birimleri (destek hizmeti kuruluşları)  aracılığıyla kimlik tespit yükümlülükleri yerine getirilebilecek.
 
"Şüpheli işlem bildirim yükümlülüğü", tüzel kişi yükümlünün kanuni  temsilcileri tarafından yerine getirilecek. Bu kişiler şüpheli olabilecek  işlemler hakkında, yetki ve imkanları ölçüsünde araştırma yaparak edinilen bilgi  ve bulguları değerlendirmek ve şüpheli olduğuna karar verdiği işlemleri MASAK'a  bildirmekle sorumlu olacak. Kripto varlık hizmet sağlayıcısı tüzel kişinin kanuni  temsilcisi tarafından "Elektronik Ortamda Şüpheli İşlem Bildirimi Taahhüt Formu"  düzenlenerek ıslak imzalı olarak MASAK'a iletilecek. Şüpheli işlemler, şüphenin  oluştuğu tarihten itibaren en geç 10 iş günü içinde, gecikmesinde sakınca bulunan  hallerde ise derhal bildirilecek.
 
"Bilgi ve belge verme yükümlülüğü" kapsamında bu şirketler, Başkanlık  ve denetim elemanları tarafından istenilecek her türlü bilgi, belge ve bunlara  ilişkin kayıtları, bu kayıtlara erişimi sağlamak için gerekli tüm bilgi ve  şifreleri tam ve doğru olarak vermekle sorumlu olacak. "Devamlı bilgi verme  yükümlülüğü" kapsamında da kripto varlık hizmet sağlayıcılar tarafından Hazine ve  Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar dahilinde devamlı bilgi verilmesi  zorunlu olacak. Yükümlüler, taraf oldukları veya aracılık ettikleri işlemlerden,  Bakanlıkça belirlenecek tutarı aşanları Başkanlığa bildirecek.
 
"Muhafaza ve ibraz yükümlülüğü" kapsamında da yükümlülüklere ve  işlemlerine ilişkin her türlü ortamdaki belge düzenleme tarihinden, defter ve  kayıtları son kayıt tarihinden, kimlik tespitine ilişkin belgeler ise son işlem  tarihinden itibaren 8 yıl süreyle muhafaza edilecek ve istenmesi halinde  yetkililere verilecek.
 
Para cezası uygulanacak
Rehberde, yükümlü şirketlere yönelik yaptırımlar konusunda da bilgi  verildi. Buna göre, yapılan denetimler soncunda belirlenen yükümlülüklerin ihlal  edildiğinin tespiti halinde, MASAK tarafından ilgili kanunda belirlenen  miktarlarda ve işlem başına idari para cezası verilecek. Üst tutardan ceza  uygulanan yükümlüler nezdinde takip eden yılda aynı neviden bir yükümlülük ihlali  olması durumunda bu hadler iki kat olarak uygulanacak. Tek bir ihlal için  verilecek para cezaları, müşterinin tanınması yükümlülüğü ile devamlı bilgi verme  yükümlülüğünün ihlalinde 30 bin lira, şüpheli işlem bildirimi yükümlülüğünün  ihlalinde 50 bin lira olarak uygulanacak. İlgili kanuna göre, bilgi ve belge  verme ile muhafaza ve ibraz yükümlülüklerinin ihlali halinde bir yıldan üç yıla  kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası da verilebilecek.

HABER ÖNERİLERİ

1.000 TL fark ödeyin! 20 bin liralık borcunuz silinsin

Devlet borçları siliyor! 1100 liradan 85 liraya düştü! Milyonlara güzel haber

Kredi kartı borcu olan herkes için geçerli! Değişiyor, hemen...

Kripto para piyasasında resmen yer yerinden oynadı! Rekor kırıldı, yüzde 240 artış sonrası dev banka harekete geçti

Zam geldi! Fiyatlar yüzde 30 arttı, en düşüğü 7 bin lira...

Altın fiyatlarıyla ilgili sürpriz tahmin! 40 gün sonra ilk kez...

Borçlar siliniyor, ödeme yapılmayacak, faiz de anapara da...

Altın için kritik gün! Saatler kaldı, gerilim arttı, fiyatlar resmen...

İstanbulluları ilgilendiriyor! Su fiyatlarına yüzde 23 zam...

Kilosu 13 lira! Her yerden sipariş yağıyor, duyunca hemen üretime başladı...