Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Bin 152 lira oldu

Kamuda çalışan yüz binlerce memur ocak ayında yüzde 4 zam alacak. Zam ile birlikte her ay ödenen 'sosyal denge tazminatı' da artacak. 2020 yılında Her ay yüz binlerce memura 1152 lira ödenecek.

08.11.2019 Cuma 17:20
Güncellenme: 08.11.2019 17:25

Sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalanmış olan il özel idareleri ile belediyeler ve bağlı kuruluşlarında görevli kamu çalışanları (memur, sözleşmeli personel) ödeniyor. Kamu çalışanlarına ödenecek Sosyal Denge Tazminatının aylık miktarı, toplu sözleşmede belirtilen tavanı geçmemek şartıyla, ilgili belediye veya il özel idaresi ile bu yerlerdeki en çok üyeye sahip kamu görevlileri sendikası arasında yapılan sözleşmeyle belirleniyor.

Bu kapsamda, kamu görevlilerinin 2020 ve 2021 yıllarına ilişkin mali ve sosyal hakları konusunda belirlemeler içeren Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararına göre, sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalanmış mahalli idarelerde görev yapan kamu çalışanlarına 2020 yılında ödenecek sosyal denge tazminatının aylık tavan tutarı devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) %100’ü kadar olabilecek.

2020 yılının ilk altı ayında sosyal denge tazminatı miktarı

2020 yılının ilk altı ayı için belirlenen aylık katsayısına göre en yüksek devlet memuru aylığı tutarı 1368 TL olacak. Sosyal denge tazminatı ödemelerinden gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapıldığından, personel için bu tazminatın aylık net miktarı 2020 yılının ilk yarısında en çok 1152 TL olacak. Bu ücret 2019 yılında en çok 1045 TL olarak ödenir. Gelir vergisi ikinci diliminde yüzde 20 olan memurlar için sosyal denge tazminatı en çok 983 TL olarak ödenir.

HABER ÖNERİLERİ

Ücretsiz izin nedir, memurlar nasıl ücretsiz izin kullanabilir?

50 yaşın üstündekilerin yıllık izin hakkı en az kaç gündür?

Birçok çalışan bilmiyor! İşte çalışanların sahip olduğu haklar...

Raporlu olarak geçirilen günler kıdem tazminatından düşülür mü?

Memurlar, kaç gün işe gitmezse devlet memurluğundan çıkarılır?

Öğle arası çalışma süresinden sayılır mı?

İşe bir gün gelmeyen işçinin iki günlük yevmiyesi kesilebilir mi?

Şehit yakını devlet memurlarının tayin hakkı var mıdır?

Hafta tatili ya da resmi tatillere denk gelen mazeret izinlerinin durumu ne olur?

İşten ayrılan çalışanın içeride kalan maaşı ne zaman ödenir?