Bunu yapan memur yanar!

Milyonlarca memuru ilgilendiriyor. Sakın bunu yapmayın. Ücretsiz izne çıkan memurlar memurluk yükümlülüklerinin devam edip etmediğini ve izindeyken başka bir işte çalışıp çalışamayacaklarını merak ediyorlar.

13.03.2019 Çarşamba 15:40
Güncellenme: 14.03.2019 10:11
Beş yıl hizmet süresini dolduran memurlara toplam 1 yılı geçmeyecek şekilde ücretsiz izin verilebiliyor. Böyle bir durumla karşı karşıya kalan memurlar ise bu süre boyunca başka bir işte çalışıp çalışmayacağını merak ediyor. Aylıksız olarak izne ayrılan bir memurun başka bir işte çalışması mümkün değil. Çünkü izin süresi boyunca da memuriyet yükümlülükleri devam ediyor. 
 
MEMURLAR EK İŞ YAPAMAZ
 
Devlet Memurları Kanununun 28'inci maddesinde , "Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar.
 
ÜCRETSİZ İZİNDEKİ MEMURUN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
 
28'inci madde hüküm çerçevesinde memurların tacir veya esnaf sayılmalarını gerektirecek herhangi bir faaliyette bulunamayacakları, ticaret ve sanayi şirketlerinde görev alamayacakları, mesleki faaliyette bulunmak üzere gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir işyerinde veya vakıf üniversitelerinde çalışamayacakları belirtilmiştir. Yani memurlar görev süreleri boyunca ek iş yapamayacakları gibi, ücretsiz izinde oldukları dönemlerde de başka bir işte çalışamazlar.
 
DİSİPLİN HÜKÜMLERİ İŞLETİLİR
 
Aylıksız izindeyken başka bir kurumda çalıştığı tespit edilen memurlar için işlediği fiilden dolayı disiplin hükümleri işletilebilecektir. 

HABER ÖNERİLERİ

Dolar, Türk Lirası karşısında düşüşünü sürdürüyor

Site aidatı yüksek olanlar dava açabilir!

Emeklilerin gözü bu tarihte! İşte ödeme takvimi...

Döviz kurlarındaki hareketin perde arkası ortaya çıktı

Türkiye'de tek istisna o! Süresiz nafaka...

Zincir marketlere tanzim satış ürünleri sevkiyatı başladı

Emeklilere güzel haber! Bugün başlıyor...

Bakan müjdeyi verdi! Mart ayı sonu itibariyle ödemiş olacağız

Kadına erken emeklilik müjdesi! İşte gerekli şartlar...

Otobüs sahibine ve araçları hasarlanan sürücülere kötü haber