Sadık Gültekin

tüm yazıları
e-posta gönder

Hangi bölümler iş ararken avantaj sağlar?

09.08.2018 Perşembe

Bölüm konusunda doğru karar verebilmek için meslekleri ve kendinizi iyi tanımalısınız. Yetenek ve ilgilerine uygun meslek seçenlerin daha verimli ve mutlu bir yaşam sürdürdüklerini görüyoruz

Her yıl yüzbinlerce genç liseden mezun olup çeşitli üniversitelerin farklı bölümlerine giriyor. Bu gençlerin bölüm tercih ederken pek çoğunun aklında ise üniversiteyi bitirdikten sonra kolay iş bulup bulamayacakları yatıyor, çünkü her aday üniversiteden mezun olduktan sonra iyi bir ücret ve iyi bir ünvanla iş hayatına başlamak istiyor.
Yetenek ve ilgilerine uygun meslek seçen bireylerin işlerini severek yaptıklarını ve mesleki başarılarının her gün biraz daha arttığını, buna dayalı olarak daha verimli ve mutlu bir yaşam sürdürdüklerini görüyoruz. Bu konuda doğru karar verebilmek için meslekleri ve kendinizi iyi tanımalı, seçeceğiniz mesleğin kendinize uygunluğunu ölçmelisiniz.
 
Dil bilmek avantaj sağlar
 
Üniversiteye giren gençlerin İngilizce dışında ikinci hatta üçüncü bir dil öğrenmeleri mezun olduktan sonra büyük avantaj sağlayacak, çünkü özellikle inşaat sektöründe yatırımların artması, yerli firmaların dışa açılması, yurtdışı projeler gibi sebeplerle işletmeler, İngilizce dışında Çince, Rusça, Arapça gibi dil bilen özellikle uzman ve mühendislere ihtiyaç duyuyor. Yeni mezun gençlerden hedefi ve vizyonu olan, üniversite yıllarında staj ve iş deneyimi edinmiş, seçtiği alanda kendini sürekli geliştiren, şirkete yapabileceği katkıları ö nceden düşünmüş, iş için istek ve tutku duyanlar önde olacak. 
Deneyimsiz gençlere en çok yer veren sektörler arasında ilk sıralarda perakende, turizm, hizmet, bilişim, sağlık, tekstil, gıda, çağrı merkezi ve inşaat bulunuyor. Savunma sanayi, ziraat, prodüksiyon ve denizcilik ise yeni mezun alımlarının en az yapıldığı sektörler arasında. 
 
En çok alım satış alanında
 
Bütün sektörlerde en çok eleman aranan iş alanının satış olduğu görülüyor. Bilişim sektöründeki pozisyonlarda da ciddi açık söz konusu. Özellikle web ve mobil yazılım bilişimde başı çekecek. Kullanıcı sayısının 10 milyonu geçmesi beklenen e-ticaret sektörü de alımlarını hızla sürdürecek sektörlerin başında. Satış temsilcisi, çağrı merkezi elemanı, yazılım uzmanı, banka pozisyonlarının da önümüzdeki dönemlerde popülerliğini sürdürmesi bekleniyor.
 
Dijital işlerin geleceği parlak
 
Son yıllarda dijital pazarlamadan yazılım mühendisine, web tasarımdan arama motoru optimizasyonu uzmanına kadar çeşitli dijital işler gençlerin ilgi alanında. Bu alanda büyüyen bir pazar mevcut. Dolayısıyla önümüzdeki yıllarda tercihini bu sektörden yana kullanan gençlerin iş bulma konusunda daha rahat olacağı görülüyor.
 
Yeşil işler yaygınlaşacak
 
Bir başka potansiyel ise yeşil işlerde. Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı’nın açıkladığı rapora göre dünya genelinde yenilenebilir enerji alanında çalışan sayısı yüzde 14 oranında artarak 6.5 milyon kişiye ulaşmış durumda. Çin, ABD ve Almanya bu alanda en fazla eleman alımı yapan ülkeler konumunda. Güneş enerjisi üretimi, başı çekiyor. Türkiye’de de yeşil işlerin yaygınlaşması bekleniyor.
 
Yönetim bilişim uzmanı
 
Günümüzde bilgisayarın evlerimize, hatta ceplerimize kadar girdiği düşünüldüğünde bilişim ve ağ sistemlerinin çalışması sırasında karşılaşılan aksaklıkların giderilmesi noktasında teknolojideki gelişmelerin izlenmesi, donanım ve yazılımların güncel verilerine ulaşılması önemlidir. Bilginin eskiye oranla daha kapsamlı olması, çağdaş yöntem ve araçlarla işlenmesi zorunluluğundan dolayı bölüm mezunlarına giderek artan bir gereksinim vardır.
 
Uluslararası finans ve finans uzmanlığı
 
Uluslararası gelişmeler, refahın artması yolunun ticaretten geçtiğini göstermekte. Uluslararası gelişmeleri izleyen, bunu ülke çıkarları ile birleştiren, küresel rekabete açık, büyük düşünen, ülkemizin potansiyelini değerlendirirken uluslararası rekabette ön plana geçilmesini hedefleyen uzmanlara ihtiyaç giderek artıyor.
Dünya ekonomisindeki gelişmelere bakıldığında refahın kaynağının; mal, hizmet ve sermaye hareketleri olduğu görülüyor. 20. yüzyılda sanayileşme çağını tamamlayan dünyamız, 21. yüzyıl ile birlikte bilgi çağını kucaklamakta. Artık rekabet küreselleşmiş, mesafeler kısalmış, tüm dünyada konu ve kuralları bilmek, öğrenmek ve paylaşmak ön plana geçmiştir. 
 
Fizik tedavi ve rehabilitasyon
 
Hareket ve fonksiyonların çeşitli nedenlerle tehdit edildiği durumlarda kişinin bağımsız hareket edebilme ve sağlıkla ilgili yaşam kalitesini artırmasında fizik tedavi uzmanlarının uygulamaları önem kazanmıştır. Bu sayede kişinin toplumsal yaşamdan kopmaması, en azından günlük yaşantısına devamı sağlanmış olacak. 
 
Elektronik ve haberleşme mühendisliği
 
Dünyadaki uzak mesafe fiber-optik haberleşme sistemleri, uydu televizyon sistemleri, cep telefonları, dünya üzerinde enlem ve boylamdan yararlanarak yer tespiti yapan cihazlar ve bir bölgeden başka bir bölgeye bilgi gönderen teknolojilere bakıldığında bu tesislerin kesintisiz üretim yapmaları, bakımlarının yapılması, yenilenmeleri ve geliştirilmeleri gerektiği düşünüldüğünde bu alanda uzman mühendislere ihtiyaç giderek artacak.
 
Psikoloji
 
Modern insanın karmaşık sosyal ilişkileri ve kendi ile kurduğu olumlu diyalogları sağlaması, toplumdan izole yeni nesillerin artmaması, mutlu olan ve mutlu edebilen bireylerin sayısının artması için yardımcı tampon mekanizma psikologlarca sağlanacağından, psikoloji insan var oldukça değerini koruyacak ve değeri daha da artıracak.
 
Endüstri mühendisliği
 
Hem iyi bir mühendislik hem de yönetim eğitimi alan endüstri mühendislerine ürünün hammaddeden eşyaya dönüşme sürecinde zaman ve kullanılacak iş gücünün belirlenmesi, işletmenin devamlılığının sağlanmasında kısa, orta ve uzun vadedeki hedeflerin belirlenmesi ve uygulamaların planlanmasında ihtiyaç var. 
 
Moleküler biyoloji ve genetik
 
Teknolojik gelişmelerin tıp alanına yansımaları gözlendiğinde dijital gen haritaları ve tek gen üzerinden bilgi alınarak yazılacak kodların çeşitli hastalıkların tedavi sürecini belirleyeceği ve bu uygulamaların da insan sağlığının devamı ve niteliğinin artmasıyla sonuç vereceği hesap edildiğinde bu bölüm mezunlarının önemi ortaya çıkıyor. Ayrıca özellikle günümüzde genetiğiyle oynanmış besin maddelerinin insan sağlığını bozduğu haberleri sıkça duyulurken tarım ve hayvancılıkta istenilen özelliklerdeki ürünlerin elde edilmesinde, mikroplara ve böceklere karşı dirençli olacak şekilde geliştirilmiş bitki çeşitlerinin oluşturulması gibi pek çok alanda yine genetik mühendislerine ihtiyaç duyulacak. 21. yüzyılın ‘biyoloji çağı’ olacağı görüşü yaygınlaşıyor.
 
Görsel iletişim tasarımı
 
Günümüzde bir fikir, bir hizmet ya da bir ürünü meydana getirmek kadar, onun bilinirliğini sağlamak da öncelikli zorunluluklardan biri haline gelmiştir. Kurum ve kuruluşların zihnindeki imgesini etkili ve kalıcı şekilde oluşturmakla yükümlü, hedef kitleyi saptayan, yeni iletişim kanalları keşfederek yeni anlatım dilleri oluşturan, bunları kurumsal kimliğin tutarlı bütünlüğü içinde etkili bir biçimde kullanan uzman kişilere ihtiyaç giderek artmakta. 
 
Yazılım mühendisliği
 
Bilişim ve ağ sistemlerinin çalışması sırasında karşılaşılan aksaklıkların giderilmesi; bilgilerin depolanması ve hızlı bir şekilde paylaşılması noktasında teknolojideki gelişmelerin izlenmesi, donanım ve yazılımların güncel verilerine ulaşılması önemlidir. Güncel verilerin oluşturulması, talebin azaldığı donanımların eksiklerinin belirlenmesi ve talepleri karşılayacak yeni verilerin hazırlanması konusunda yazılım mühendislerine ihtiyaç vardır. 
 
Tıp
 
İnsanların sağlığını koruma ve geliştirme, hastalık ve sakatlıklarını iyileştirme alanında çalışacak sağlık personellerine ihtiyaç hep vardır ve olmaya da devam edecek.
 
Metalurji ve malzeme mühendisliği
 
Metalurji ve malzeme mühendisleri hammadde üretimini, malzemenin sentezlenmesini ve işlenmesini, ürün tasarımını, geliştirilmesini ve üretimini, ömrünü tamamlamış malzemelerin geri kazanımını kapsayan tüm aşamalarda yer alır. Günümüzde bilhassa stratejik malzemelerin üretiminde (bio-teknoloji, yarıiletken teknolojileri, elektro seramikler, sensörler, yeni enerji kaynakları (bor ve türevleri, hidrojen), elektronik malzemeler, foto-iyonik malzemeler, nükleer malzemeler ve teknolojiler, polimerik ve seramik esaslı membran teknolojileri, vb. çok büyük gelişmeler kaydedildi. Metalurji ve malzeme mühendisliği bölümü kimya, makine, inşaat, uzay-uçak, elektrik-elektronik, çevre ve tıp alanlarına yayılmış çok disiplinli bir bilim ve teknoloji dalı olarak gelişmesini sürdürmekte ve verimlilik, enerji ve hammadde üçlüsü ile uyum içinde olan üretim süreçlerinin sektöre kazandırılmasında önemli rol oynuyor.

 

Ülkemizde uzman personele duyulan ihtiyaç kadar yardımcı personele yani ara elemana da ihtiyaç var. Teknoloji ürünlerinin kullanımıyla ilgili sıkıntılar çıktığında aksaklıkların giderilmesi için görev alacak teknisyenlere ihtiyacımız olacak. 
 
SORULAR VE YANITLAR
 
- Merhaba kıymetli hocam. SAY puan türünde sıralamam 23.454 ve tıp okumak istiyorum. Tercih yaparken kaç binden itibaren yazmalıyım? Gelmesi muhtemel olan aralık nedir? Şimdiden teşekkür ederim.
Tercihlerinizi 6 bin ile 35 bin aralığından yapabilirsiniz. Gelmesi gereken muhtemel aralığı bu yıl tahmin etmek pek olası gözükmüyor. Sürprizlere açık bir yıl olacak, ezber bozan bir yıl olacak. Dolayısıyla tercih aralığını biraz geniş tutmakta yarar var.
- Hocam öncelikle merhaba. Ben Yeditepe Üni. Hukuk ve Boğaziçi Üni. İşletme arasında ikilemde kaldım. Ne önerirsiniz? Teşekkürler.
Boğaziçi Üni. İşletme derim...
- Sayın hocam selamlar ve saygılar. Benim çocuğumun SAY sıralaması 4.462 ve tıp okumak istiyor.
Tercihleri: 1- Hacettepe Tıp, 2- Ankara Tıp, 3- Gazi Tıp, 4- Yıldırım Beyazıt Tıp şeklinde yapacak. Bunlara ilave olarak da bir sürprizle karşılaşmamak ve temkinli olmak için 7.500’lerde bir tercih yapmayı düşünüyor. 7.500 sıralaması temkin tercihi olarak yeterli mi sizce? Cevaplarsanız sevinirim.
Bence yeterli, istemediği ve okumayacağı bir bölümü kesinlikle yazmasın.
- Sayın Sadık Gültekin, SAY 16.400 olan bir öğrenci tıp fakültesi için kaç binlerden tercih yazmaya başlamalıdır? Çok teşekkürler, saygılarımla.
Size biraz tuhaf gelecek, ama tercihlerine 4 binden başlasın diyeceğim.
- Merhabalar, ek yerleştirme konusunda bir şey sormak istiyorum. Öncelikle ilk tercihlerde tercih yapmasam, ek yerleştirme tercihi yapabiliyor muyum? Yani ilk tercihlerde tercih yapıp yerleşememem mi gerekiyor? Eğer öyleyse, bilerek gelmeyecek bir yeri yazayım mı?
İlk yerleştirmeden tercih yapmayan, tercih yapıp da herhengi bir programa yerleşemeyen adaylar, ek yerleştirmeye başvurabilirler. İlk yerleştirmede yerleşen adaylar, ek yerleştirmeye başvuramazlar.
- Sayın Hocam, SAY 35.000’deyim. Sadece tıp fakültesi tercih etmek istiyorum. Tercih listem nasıl olmalı? Lütfen yardım edin.
Tercihlerinizi 14 binden başlatın derim... 
- Hocam, EA sıralamam 47.000 devlet üniversitesi hukuk gelir mi? Şimdiden teşekkür ederim.
Gelir mi, gelmez mi onu bilmek mümkün değil; ama tercihlerinizi geniş aralıktan yapmanızı tavsiye edeceğim. Bu yılın 47 bini, geçen yılın 79 binine karşılık geliyor. Tercihlerinizi 35 bin 85 bin aralığında yapın.
- Merhabalar, benim SAY sıralamam 202.977 MF-4’ten tercih yapacağım. Tercih listemi kaç binden başlayarak doldurmalıyım? 
90 binden başlayabilirsiniz.

Yazarın Önceki Yazıları

01.11.2018

Canım acıdı!

01.11.2018

Gelecek mesleki eğitimde!

29.10.2018

Formasyon konusunda kafalar karışık!

25.10.2018

Dikkatli olun!

24.10.2018

Destek ve sabır şart!

15.10.2018

Artık icraat zamanı!

25.09.2018

Uzman ne diyor?

19.09.2018

Tercihler hatalı mı?

15.09.2018

Bu nasıl bir ‘ek yerleştirme’dir?

04.09.2018

Demek yine bana hasret, bana yine hüsran var…
daha fazlası...