Milyonları ilgilendiriyor! Meclis'te kabul edildi...

TBMM Genel Kurulu'nda milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenleme kabul edildi. Dünür listeden çıkarıldı, öğretmenler dahil edildi. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması sonucunda elde edilen verilerin değerlendirildiği Değerlendirme Komisyonu oluşturulacak. Üst kademe kamu yöneticileri, özel kanunları uyarınca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına tabi tutulan kişiler ile milli güvenlik açısından stratejik önemi haiz birim, proje, tesis, hizmetlerde istihdam edilenler hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve mahalli mülki idare amirliklerince yapılacak. Güvenlik soruşturmasına görevin gerektirdiği niteliklere etkisi yönüyle kişinin eşi ile birinci derece kan ve sıhri hısımlarını dahil eden hüküm tekliften çıkarıldı. Öğretmenler ise soruşturmaya dahil edildi.

07.04.2021 Çarşamba 17:54
Güncellenme: 07.04.2021 23:42
AA
TBMM Genel Kurulunda, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv  Araştırması Kanunu Teklifi'nin 7 maddeden oluşan birinci bölümü kabul edildi.  Teklifin kabul edilen maddeleriyle, güvenlik soruşturması ve arşiv  araştırmasının yapılmasına ve elde edilecek verilerin kullanılmasına ilişkin  temel ilkeler, kimler hakkında yapılacağı, araştırma konusu edilecek bilgi ve  belgelerin neler olduğu, bu bilgilerin ne şekilde kullanılacağı, hangi mercilerin  soruşturma ve araştırma yapacağı, değerlendirme komisyonu, veri güvenliği ile  verilerin saklanma ve silinme süreleri yeniden düzenleniyor.
 
  Buna göre, güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması sonucunda elde  edilen kişisel verilerin göreve atanma yönünden değerlendirildiği Değerlendirme  Komisyonu oluşturulacak.
 
   Hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacaklar
 
    Arşiv araştırması, statüsü veya çalıştırma şekline bağlı olmaksızın  ilk kez veya yeniden memuriyete yahut kamu görevine atanacaklar hakkında  yapılacak.  Teklifte, "güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması birlikte  yapılacaklar" şu şekilde sıralanıyor:
 
    "- Kurum ve kuruluşlarda, yetkili olmayan kişilerin bilgi sahibi  olmaları halinde devlet güvenliğinin, ulusal varlığın ve bütünlüğün, iç ve dış  menfaatlerin zarar görebileceği veya tehlikeye düşebileceği bilgi ve belgelerin  bulunduğu gizlilik dereceli birimler,
 
      - Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, jandarma, emniyet,  sahil güvenlik ve istihbarat teşkilatlarında çalıştırılacak kamu personeli,
 
      - Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde çalışacak personel,
 
    - Üst kademe kamu yöneticileri,
 
    - Özel kanunları uyarınca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına  tabi tutulan kişiler,
 
      - Milli güvenlik açısından stratejik önemi haiz birim, proje, tesis,  hizmetlerde statüsü veya çalıştırma şekline bağlı olmaksızın istihdam edilenler."
 
      Kabul edilen önergeyle, "güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması  birlikte yapılacaklar" kapsamına, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışacak  öğretmenler de dahil edildi.
 
    Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının kapsamı
 
  Teklifle, arşiv araştırmasının kapsamı ile güvenlik soruşturması  kapsamında bakılacak konular da yeniden düzenleniyor. Arşiv araştırması, kişinin  adli sicil kaydının, kişinin kolluk kuvvetlerince halen aranıp aranmadığının,  kişi hakkında herhangi bir tahdit bulunup bulunmadığının, kişi hakkında  kesinleşmiş mahkeme kararları ve Ceza Muhakemesi Kanunu'nun ilgili hükümleri  kapsamında alınan kararlar ile kişi hakkında devam eden veya sonuçlanmış olan  soruşturma ya da kovuşturmalar kapsamındaki olguların, hakkında kamu görevinden  çıkarılma ya da kesinleşmiş memurluktan çıkarma cezası olup olmadığının mevcut  kayıtlardan tespit edilmesini kapsayacak.
  Güvenlik soruşturması ise arşiv araştırmasındaki konulara ilave olarak  kişinin; görevin gerektirdiği niteliklerle ilgili kolluk kuvvetleri ve istihbarat  ünitelerindeki olgusal verilerinin, yabancı devlet kurumları ve yabancılarla  ilişiğinin, terör örgütleri veya suç işlemek amacıyla kurulan örgütlerle eylem  birliği, irtibat ve iltisak içinde olup olmadığının, mevcut kayıtlardan ve  kişinin görevine yansıyacak hususların denetime elverişli olacak yöntemlerle  yerinden araştırılmak suretiyle tespit edilmesini içerecek.
Genel Kurulda kabul edilen önergeyle, "güvenlik soruşturmasına görevin  gerektirdiği niteliklere etkisi yönüyle kişinin eşi ile birinci derece kan ve  sıhri hısımlarını" dahil eden hüküm tekliften çıkarıldı.
 
   MİT, EGM ve mahalli mülki idare amirliklerince yapılacak
 
   Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması Milli İstihbarat Teşkilatı  Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve mahalli mülki idare amirliklerince  yapılacak.  Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapmakla görevli birimler,  kendilerine iletilen taleple sınırlı olarak güvenlik soruşturması ve arşiv  araştırması kapsamında bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları arşivlerinden,  elektronik bilgi işlem merkezlerinden gerekli bilgi ve belgeleri, kişi hakkında  kesinleşmiş mahkeme kararlarını, Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamında alınan  kararlar ile kişi hakkında devam eden veya sonuçlanmış soruşturma ya da  kovuşturmalar kapsamındaki olguları almaya yetkili olacak.  Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapmakla görevli birimlerde  yetkilendirilmiş personel, hukuka aykırı olarak elektronik ortamda veya  bilgisayar loglarında kişisel verilerle ilgili sorgulama yapamayacak, log  kayıtlarını değiştiremeyecek veya silemeyecek. Bu şekilde elde edilen bilgileri  paylaşamayacak veya yayın yoluyla duyuramayacak. Görevi gereği öğrendiği veya  edindiği kişisel bilgi veya belgeleri yetkisiz kişilerle paylaşamayacak ya da  basın ve yayın kuruluşlarına veya diğer iletişim kanallarına veremeyecek.  Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapmakla görevli birimler tarafından  bu konulara ilişkin gerekli tedbirler alınacak.
 
  
 Değerlendirme Komisyonu kurulacak
 
  Yaptırılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda elde  edilen verilerin değerlendirilmesi amacıyla Değerlendirme Komisyonu kurulacak. Değerlendirme Komisyonu, Cumhurbaşkanlığında İdari İşler Başkanı'nın  görevlendireceği bir üst kademe yöneticisinin, TBMM Başkanlığı'nda genel sekreter  yardımcısının, bakanlıklarda bakan yardımcısının, diğer kamu kurum ve  kuruluşlarında en üst yöneticinin görevlendireceği bir üst kademe yöneticisinin,  üniversitelerde rektör yardımcısının, valiliklerde vali yardımcısının  başkanlığında, teftiş/denetim, personel ve hukuk birimleri ile uygun görülecek  diğer birimlerden birer üyenin katılımıyla başkan dahil en az 5 kişiden ve tek  sayıda olacak şekilde oluşturulacak.  Milli güvenlik açısından stratejik önemi haiz birim, proje, tesis ve  hizmetlerde istihdam edilecekler hakkındaki değerlendirme, ilgili bakanlık ya da  kamu kurumları bünyesindeki değerlendirme komisyonunca yapılacak.  Memuriyet veya kamu görevlerine uygunluğunun değerlendirilmesini  sağlayacak yorum içermeyen olgusal veriler, güvenlik soruşturması ve arşiv  araştırması yapmakla görevli birimlerce ilgili kurum ve kuruluş bünyesinde  kurulan Değerlendirme Komisyonuna iletilecek.
 Değerlendirme Komisyonu, kendisine iletilen verilere ilişkin nesnel ve  gerekçeli değerlendirmelerini yazılı olarak atamaya yetkili amire iletecek.  Mahkemeler tarafından istenildiğinde bu bilgiler sunulacak.

HABER ÖNERİLERİ

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Bugün...

Kabine değişikliği yapıldı! İşte üç yeni bakan...

Müstehcen görüntüleriyle tehdit etti! 'Ağabeyine ve oğluna da gösteririm'

Maske kararı! Harekete geçildi, artık...

MSB duyurdu! 1 Ocak'tan bu yana 836 terörist etkisiz hale getirildi

Mide bulandıran olayda flaş gelişme! O sapığın cezası belli oldu

Meteoroloji son dakika olarak duyurdu! Pazar gününe kadar sürecek, resmen gübre...

Meteoroloji son dakika olarak duyurdu! Gece başlıyor, bir ay sürecek...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Altay hakkında suç duyurusu

Survivor'da SMS sürprizi! Survivor 2021'de elenen isim belli oldu