Son LOT (%)
AKMGY 18,29 26.508 3.581,67%
KATMR 3,54 19,91 Mio 2.421,07%
EUYO 0,65 1,04 Mio 2.353,47%
KUTPO 4,65 389.824 1.817,86%
MAALT 18,09 126.155 1.221,27%
BRISA 5,97 1,55 Mio 1.114,37%
ARSAN 1,78 821.140 778,42%
BTCIM 2,12 34,02 Mio 757,07%
DOKTA 13,37 169.154 727,60%
QNBFL 3,96 1.224 497,07%
DGGYO 2,84 184.166 479,87%
RTALB 1,29 1,24 Mio 440,01%
AKGRT 4,56 456.798 433,52%
TGSAS 3,64 657.534 378,30%
ADESE 1,01 9,42 Mio 329,40%
TUKAS 5,14 15,34 Mio 318,70%
EMKEL 0,71 296.831 316,53%
BURCE 2,69 306.600 301,46%
SANEL 3,49 177.635 286,72%
AYEN 2,23 2,36 Mio 266,99%
HDFGS 1,19 1,60 Mio 255,86%
EGSER 2,68 94.905 250,62%
YGGYO 8,13 109.837 243,24%
MEPET 1,13 1,64 Mio 241,12%
LOGO 36,00 49.948 232,03%
BURVA 1,49 138.836 231,67%
ADBGR 4,57 45.957 223,50%
ATAGY 3,85 533 221,08%
ERSU 0,85 2,30 Mio 201,41%
SASA 6,72 34,84 Mio 198,18%
SARKY 3,38 186.482 189,82%
OYLUM 1,10 1,21 Mio 187,17%
RYSAS 0,68 2,57 Mio 184,75%
ULUUN 2,23 1,06 Mio 182,53%
TRGYO 1,96 1,58 Mio 182,03%
PEGYO 0,51 3,28 Mio 181,44%
GYHOL 2,70 43.992 175,88%
JANTS 27,12 40.769 158,59%
TSGYO 0,68 79.873 157,32%
AKCNS 6,37 43.310 147,40%
SNGYO 0,51 20,19 Mio 143,19%
IHEVA 1,10 12,55 Mio 142,45%
BIZIM 6,60 157.099 141,20%
GLBMD 0,49 52.143 139,03%
SMART 2,54 4,40 Mio 135,83%
ALCTL 6,33 659.503 127,93%
CCOLA 26,72 715.276 124,71%
TTRAK 28,80 195.378 119,22%
MARTI 0,61 3,69 Mio 114,49%
DOAS 3,96 486.384 114,47%
OSTIM 0,94 4,45 Mio 109,05%
EGPRO 9,20 63.427 100,36%
ADANA 6,45 36.082 93,47%
IEYHO 0,36 14,40 Mio 92,11%
TURGG 23,40 4.031 89,60%
ISGYO 0,97 8,18 Mio 88,45%
ETYAT 0,63 713.168 85,05%
BRMEN 0,65 640.503 82,59%
SAMAT 1,00 572.143 82,45%
YAYLA 0,86 987.578 80,84%
LKMNH 3,60 156.214 78,50%
PGSUS 38,02 1,89 Mio 78,01%
TMPOL 2,87 65.125 71,88%
ORGE 3,26 1,03 Mio 67,68%
AYCES 3,98 238 66,43%
GUBRF 2,45 1,01 Mio 66,17%
TLMAN 8,95 119.290 64,54%
KRONT 8,11 53.121 63,79%
VKGYO 1,62 3,61 Mio 63,67%
GOODY 2,53 775.612 59,85%
VERUS 18,56 107.313 57,68%
ISDMR 6,43 1,00 Mio 56,44%
DOHOL 1,08 16,28 Mio 56,41%
CRDFA 1,00 136.564 56,24%
ANELE 1,74 370.313 55,10%
EREGL 7,38 16,20 Mio 52,60%
TMSN 3,74 1,21 Mio 52,56%
YYAPI 0,26 2,93 Mio 50,50%
LUKSK 3,97 33.890 50,32%
SKBNK 0,90 8,04 Mio 48,74%
ASELS 17,64 10,35 Mio 46,26%
ISMEN 2,80 266.827 45,18%
SAHOL 7,79 6,85 Mio 42,72%
ENJSA 5,35 2,38 Mio 42,11%
BOYP 4,85 197.148 40,85%
SOKM 8,83 451.539 39,19%
VERTU 3,15 178.541 39,17%
TBORG 7,40 39.597 38,07%
BAGFS 5,48 189.873 37,16%
MRGYO 0,59 933.785 36,68%
ISYAT 0,96 768.868 35,98%
YUNSA 4,25 924.957 35,96%
GLRYH 1,14 580.365 35,43%
PSDTC 6,18 82.331 34,89%
PSDTC 6,18 82.331 34,89%
PSDTC 6,18 82.331 34,89%
PSDTC 6,18 82.331 34,89%
RYGYO 0,70 1,33 Mio 34,30%
AKSA 9,08 342.278 28,63%
TATGD 4,50 1,42 Mio 28,12%
VESTL 10,16 14,15 Mio 27,63%
ANACM 2,78 1,55 Mio 25,51%
GOLTS 9,92 366.430 25,49%
ISCTR 5,09 41,02 Mio 25,03%
SANKO 2,12 457.231 24,99%
AEFES 18,50 260.130 24,62%
BOSSA 3,58 778.252 24,60%
NETAS 6,39 739.876 23,27%
SISE 5,06 6,78 Mio 23,18%
TAVHL 26,46 1,05 Mio 23,05%
KENT 120,50 2.362 22,96%
ANHYT 5,01 105.929 22,70%
KCHOL 16,38 4,64 Mio 22,26%
USAK 1,05 8,92 Mio 21,10%
YKGYO 1,37 847.044 20,35%
BSOKE 0,90 27,56 Mio 18,70%
PRKAB 1,70 185.551 18,33%
ISBTR 17.003,00 13 18,18%
BRYAT 34,92 2.586 16,96%
DEVA 5,39 686.010 16,68%
PAGYO 4,10 19.338 15,62%
THYAO 12,68 58,32 Mio 14,63%
GARAN 7,86 113,88 Mio 12,49%
AKBNK 6,06 42,57 Mio 11,27%
SNKRN 5,42 52.547 10,74%
MGROS 12,69 738.488 9,92%
TRKCM 2,72 4,06 Mio 9,82%
PKART 2,82 212.617 9,14%
ULKER 19,60 435.043 8,90%
POLHO 2,77 8,21 Mio 8,32%
RHEAG 0,65 205.396 7,46%
KUYAS 1,12 2,07 Mio 6,91%
CEMAS 0,70 4,02 Mio 6,62%
ATLAS 0,79 728.774 5,15%
PETKM 4,97 56,05 Mio 5,04%
TKFEN 26,34 1,35 Mio 2,97%
EDIP 0,62 550.062 2,61%
CRFSA 2,69 267.002 2,50%
KONYA 171,20 3.650 2,44%
ARENA 3,18 107.383 2,24%
CIMSA 5,99 226.096 2,08%
METRO 0,97 5,07 Mio 1,95%
VAKBN 3,58 46,23 Mio 1,75%
TCELL 12,40 7,45 Mio 1,27%
DURDO 4,84 192.899 1,19%
ECILC 2,27 1,89 Mio 1,10%
BRSAN 7,58 114.058 0,69%
DGATE 5,67 1,60 Mio 0,62%
MSGYO 1,09 208.883 0,44%
TOASO 17,35 512.607 0,38%
Aradığınız Hisse Bulunamadı