SonLOT(%)
PKENT48,44504.900,00%
FFKRL4,60522.500,00%
GEREL1,8723,52 Mio1.432,13%
GLBMD0,436.936917,01%
FLAP3,4584.045544,27%
CMENT11,0862.785371,01%
ADESE1,865,28 Mio316,37%
ATAGY4,18121278,13%
CLEBI26,10853.560278,02%
PAGYO4,0441.429252,53%
DIRIT1,562,08 Mio223,09%
ATPET1,381,92 Mio177,10%
KRONT13,6088.852169,11%
ITTFH1,852,44 Mio156,12%
PEGYO1,081,46 Mio148,45%
EUKYO0,89515.267139,03%
SEKFK2,01305.308111,29%
OYAYO1,075,97 Mio108,70%
BIZIM11,28561.623107,91%
EKGYO3,0284,78 Mio93,23%
ALKA4,591,40 Mio90,37%
SNGYO0,715,88 Mio74,95%
VAKFN2,70186.51974,13%
PRKME3,0918,87 Mio70,38%
ECILC3,842,44 Mio62,99%
EUYO0,921,53 Mio60,62%
GENTS1,442,01 Mio60,51%
OZKGY2,231,63 Mio55,39%
OZKGY2,231,63 Mio55,39%
RHEAG1,081,80 Mio55,19%
GSRAY29,701,34 Mio54,96%
AVGYO4,6990.23853,32%
ADANA6,79331.06353,04%
ISGSY1,68159.15848,48%
TSKB1,5414,03 Mio47,50%
EMKEL1,351,68 Mio44,90%
SKTAS2,151,68 Mio42,71%
ANACM3,811,26 Mio40,88%
GUBRF4,893,64 Mio32,36%
KRSTL2,003,45 Mio30,40%
ULUSE11,0441.41827,31%
CMBTN35,9020.44725,43%
UNYEC4,2353.94822,06%
NIBAS0,861,02 Mio21,49%
ALKIM28,10431.82716,34%
GUSGR1,291,84 Mio16,16%
ENKAI5,395,23 Mio12,75%
CRFSA6,90713.34211,85%
RTALB13,03273.49510,93%
YGGYO12,4829.59310,38%
ORGE9,42228.47310,04%
BJKAS4,658,60 Mio8,90%
USAS0,371,87 Mio4,04%
KUTPO6,33586.6681,82%
TEKTU0,821,93 Mio1,43%
Aradığınız Hisse Bulunamadı