SonTL(%)
PKENT773,308,25 Mio736,30%
DENCM7,6711,63 Mio608,21%
ANACM5,23188,81 Mio536,06%
VAKFN4,69288,24 Mio405,01%
DMSAS5,5044,25 Mio345,78%
ECILC6,21453,93 Mio341,54%
INTEM13,1314,57 Mio333,54%
ESCOM3,4048,33 Mio294,23%
MSGYO2,8138,14 Mio275,81%
SISE6,242.702,32 Mio267,44%
AYCES38,52281.074254,22%
SELEC8,5786,98 Mio232,70%
HDFGS4,55257,37 Mio196,60%
SODA6,87429,71 Mio190,15%
DERAS8,4262,25 Mio172,52%
AVISA13,998,59 Mio160,56%
DOAS16,0544,42 Mio108,71%
LUKSK21,863,62 Mio107,58%
METUR2,253,21 Mio107,39%
KRDMD2,86982,99 Mio105,67%
ECZYT15,0454,64 Mio101,91%
KOZAA14,49338,02 Mio88,47%
BJKAS2,89131,72 Mio87,78%
ITTFH3,3595,90 Mio78,91%
ULUSE42,903,25 Mio71,31%
VKGYO3,52528,17 Mio69,77%
DOKTA29,7257,07 Mio69,64%
TRGYO4,06310,87 Mio67,91%
GARFA9,6141,11 Mio66,77%
TRKCM3,96422,77 Mio66,12%
CRDFA5,3534,93 Mio59,49%
DEVA21,66195,48 Mio59,17%
BURCE26,6431,65 Mio50,23%
FONET10,2121,65 Mio49,93%
PETKM3,67350,80 Mio49,90%
LKMNH7,8513,46 Mio47,95%
OYAKC8,10165,48 Mio47,82%
OZBAL2,857,50 Mio47,36%
LOGO86,6518,21 Mio46,26%
ERBOS22,5413,35 Mio43,38%
AKFGY3,228,48 Mio40,59%
BNTAS4,0230,11 Mio40,06%
BURVA79,5033,23 Mio33,09%
AVOD3,6962,97 Mio32,69%
KFEIN18,4929,04 Mio30,85%
EUHOL1,861,24 Mio30,62%
AKBNK5,02977,61 Mio28,59%
DZGYO9,3025,43 Mio28,11%
TURGG71,0531,46 Mio27,70%
ISBTR40.899,901,24 Mio27,58%
GUSGR5,68885,56 Mio25,09%
MRSHL118,9058,23 Mio24,48%
EREGL8,03511,36 Mio22,54%
GSDHO2,46304,88 Mio21,94%
EGEEN693,50194,62 Mio21,60%
MNDRS3,0210,17 Mio21,33%
KOZAL85,50261,41 Mio21,28%
BRSAN12,6742,07 Mio18,69%
ALKA12,3713,54 Mio18,42%
ISYAT3,34228,95 Mio17,52%
MPARK16,3252,59 Mio15,76%
TTKOM7,45200,96 Mio14,52%
GEDIK9,036,89 Mio8,94%
GYHOL21,509,29 Mio8,14%
ISDMR6,7015,73 Mio7,59%
BUCIM5,8526,60 Mio7,54%
ADEL16,096,69 Mio6,93%
KAREL17,78154,48 Mio6,93%
YESIL17,193,86 Mio6,91%
ODAS2,34301,69 Mio6,54%
CEOEM4,4588,69 Mio6,43%
KARSN2,79285,98 Mio5,69%
ETYAT1,681,68 Mio5,44%
NIBAS15,0120,00 Mio5,35%
EKGYO2,091.610,48 Mio4,91%
TUPRS79,60431,57 Mio3,94%
ANHYT7,865,01 Mio3,69%
ICBCT5,2140,61 Mio3,45%
VERTU5,689,60 Mio2,89%
YKBNK2,11380,68 Mio0,33%
Aradığınız Hisse Bulunamadı