SonTL(%)
OLMIP10,341,15 Mio5.930,62%
IHGZT0,804,59 Mio2.786,15%
EGCYO0,696,31 Mio1.661,16%
HATEK4,753,18 Mio1.114,09%
SAHOL10,84264,74 Mio963,86%
SANFM2,232,06 Mio620,94%
EDIP1,131,42 Mio505,77%
AKGRT3,297,51 Mio495,84%
IHYAY0,424,84 Mio495,72%
RTALB2,725,80 Mio487,46%
OZKGY2,3422,22 Mio461,97%
OZKGY2,3422,22 Mio461,97%
OZGYO1,8134,96 Mio395,80%
GLBMD0,4478.732338,94%
DERIM8,04344.969291,12%
ATPET1,8018,68 Mio285,75%
TSKB1,5413,85 Mio265,93%
PENGD2,2416,64 Mio258,34%
IZMDC3,599,54 Mio253,44%
CRFSA7,0050,82 Mio246,82%
KLNMA5,192,65 Mio240,81%
SRVGY3,45687.955234,11%
YGGYO12,30281.789228,16%
AGYO3,372,29 Mio214,32%
CELHA3,99290.890213,57%
VAKKO3,026,64 Mio209,83%
MRSHL37,764,67 Mio204,55%
KRDMB2,1924,31 Mio202,47%
ERSU1,073,19 Mio187,23%
KRDMA2,1817,27 Mio184,97%
FINBN6,552,61 Mio175,49%
KARSN1,2916,71 Mio175,33%
SEKFK2,14427.018173,96%
PRKAB2,38926.656169,74%
RAYSG1,22165.543167,05%
AKGUV3,394,68 Mio160,56%
BSOKE2,5715,83 Mio147,89%
GSDDE1,681,35 Mio144,01%
JANTS28,241,38 Mio134,62%
GENTS1,342,64 Mio131,68%
EMNIS5,30110.503125,75%
BIZIM12,4613,54 Mio125,12%
LIDFA5,22118.161121,19%
DGKLB4,135,52 Mio109,07%
AKENR1,1423,11 Mio107,24%
PRKME3,1162,43 Mio106,53%
BRKSN2,205,70 Mio106,04%
NTHOL2,891,18 Mio102,40%
PARSN11,141,50 Mio101,48%
NTTUR2,1413,64 Mio98,51%
ESCOM1,362,97 Mio93,45%
VAKFN2,837,38 Mio90,90%
PSDTC3,871,14 Mio88,10%
PSDTC3,871,14 Mio88,10%
PSDTC3,871,14 Mio88,10%
PSDTC3,871,14 Mio88,10%
FROTO45,6414,67 Mio83,84%
IHLGM0,873,82 Mio81,36%
COMDO4,56555.44681,24%
INDES11,003,25 Mio74,72%
AVOD1,2011,40 Mio73,38%
PGSUS22,3071,23 Mio72,55%
PKART3,301,74 Mio70,13%
BANVT13,122,28 Mio66,98%
YATAS12,354,70 Mio66,74%
AKCNS12,052,03 Mio64,30%
ULUUN4,0916,94 Mio64,22%
KRDMD2,02260,26 Mio62,59%
DAGHL1,57396.54160,69%
DGZTE2,96604.60160,53%
EMKEL1,397,57 Mio60,45%
MARKA2,354,51 Mio54,63%
ISYAT0,85357.69651,76%
AKMGY21,4034.89346,25%
MIPAZ1,171,22 Mio42,52%
MEPET2,8417,12 Mio42,50%
GDKGS1,2022.56938,39%
ULKER21,0014,03 Mio38,01%
SASA7,7412,30 Mio37,11%
DEVA4,4925,09 Mio36,81%
TUKAS2,6514,69 Mio34,55%
DOGUB1,521,18 Mio33,97%
ALKA5,911,85 Mio33,24%
CRDFA1,76362.80032,95%
MRGYO0,5214,68 Mio32,64%
BRSAN8,773,43 Mio31,51%
TTRAK81,6512,73 Mio30,87%
MRDIN4,621,29 Mio30,16%
MERKO1,32617.04629,49%
TRKCM4,4811,43 Mio29,11%
MAVI40,903,23 Mio26,68%
PETUN10,07414.11424,25%
TSPOR3,1439,26 Mio22,77%
DITAS6,55124.90021,68%
SNKRN1,85304.26419,51%
UTPYA5,313,25 Mio19,30%
LKMNH5,251,24 Mio17,97%
GEDIK2,3731317,23%
ALKIM27,143,54 Mio16,75%
TKNSA6,187,41 Mio16,32%
SKBNK1,359,86 Mio15,74%
BMEKS0,6638,51 Mio15,29%
GEDZA6,33808.24314,91%
NETAS14,0635,01 Mio14,56%
ATAGY4,025.78714,10%
VKFYO1,72927.97813,30%
AKBNK10,42169,85 Mio12,77%
OSTIM2,283,27 Mio12,76%
BAGFS12,1711,11 Mio11,94%
FLAP2,99820.68511,51%
GEREL2,0414,66 Mio10,94%
DOCO250,003,18 Mio9,14%
ADEL20,324,05 Mio8,60%
TSGYO0,691,88 Mio7,72%
ISGSY1,81134.5417,67%
ISCTR7,8570,27 Mio7,58%
AEFES20,9210,70 Mio6,49%
EREGL7,93147,40 Mio5,70%
IHEVA0,432,15 Mio4,72%
ANACM3,806,71 Mio4,00%
DENCM11,46773.0322,48%
NUGYO5,127,34 Mio2,07%
Aradığınız Hisse Bulunamadı