SonTL(%)
MNDRS0,7968,03 Mio1.133,55%
TBORG9,805,06 Mio1.062,17%
USAK1,5420,27 Mio693,98%
BRISA6,336,43 Mio657,52%
BSOKE1,3056,68 Mio346,00%
BOYP3,623,62 Mio317,40%
ACSEL3,122,87 Mio293,63%
KUYAS1,159,35 Mio266,03%
YKGYO1,9729,86 Mio204,85%
NUGYO2,378,58 Mio200,80%
HLGYO0,7519,56 Mio198,97%
DOKTA8,30269.983192,94%
DENCM11,93941.109162,40%
EUHOL0,573,48 Mio149,30%
QNBFB7,272,10 Mio139,97%
GSDDE1,414,50 Mio137,94%
ECZYT7,305,83 Mio121,82%
HUBVC1,80829.016118,33%
DESA1,802,47 Mio117,09%
OZGYO3,626,25 Mio103,82%
DGGYO2,172,02 Mio96,54%
GYHOL2,601,62 Mio79,24%
NIBAS2,5013,87 Mio71,84%
ARSAN1,725,16 Mio68,19%
ADBGR4,0321.45365,14%
ADESE3,7510,76 Mio64,78%
SOKM10,9737,17 Mio63,66%
MAALT17,68361.51955,38%
GEDIK3,291,37 Mio55,34%
BTCIM2,70891.53651,00%
TMPOL2,86783.14949,26%
EGPRO8,98337.22335,78%
TUCLK2,102,43 Mio34,05%
SEKFK2,4873.64233,36%
EREGL7,66283,48 Mio31,53%
IHYAY0,311,08 Mio27,95%
ULUSE15,868,28 Mio27,27%
KRDMB1,821,50 Mio27,00%
VERUS14,857,45 Mio23,58%
ISFIN5,0322,23 Mio22,88%
CEMAS0,9660,87 Mio22,55%
TEKTU0,8811,55 Mio21,96%
DERIM9,22120.39421,76%
ESCOM0,722,96 Mio21,21%
BLCYT1,38396.75120,58%
RAYSG1,48312.76519,97%
KRTEK1,1958.87319,83%
VKFYO3,3727,79 Mio19,10%
BRMEN0,89327.40016,45%
KAPLM3,21492.36412,53%
DZGYO2,872,48 Mio12,33%
SAMAT0,941,00 Mio11,38%
VAKFN2,0491,14 Mio8,21%
ENKAI4,5710,64 Mio7,79%
VERTU3,271,02 Mio7,75%
MPARK11,736,96 Mio7,45%
BRSAN7,751,18 Mio6,54%
ICBCT11,2743,47 Mio5,19%
AKFGY1,47408.7963,75%
PRKAB1,72733.6662,83%
BAKAB4,60211.2172,30%
Aradığınız Hisse Bulunamadı